Boyuna Kadar Pisliğin İçine Batmış

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Boyuna Kadar Pisliğin İçine Batmış"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Boyuna kadar pisliğin içine batmış" ifadesi, bir kişinin ahlaki veya etik değerleriyle bağdaşmayan davranışlarda bulunduğunu veya bir sorunun tam ortasında olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin durumunun çok kötü olduğunu ve geri dönüşü olmadığını ima eder.

Örneğin, "O işte boyuna kadar pisliğin içine batmış, artık kurtuluşu yok" ifadesi, bir kişinin işleri kötü yönettiği ve durumunun artık geri dönüşü olmadığını ifade eder.

Bu ifade, bir kişinin durumunun ne kadar kötü olduğunu veya çaresiz bir durumda olduğunu belirtmek için kullanılır. Ancak, bu ifade, karşı tarafı rahatsız edebilir veya olumsuz bir etki yaratabilir. Daha uygun ve saygılı bir şekilde, bir kişinin durumunun zor olduğunu ifade ederek, yapıcı tavsiyeler sunmak daha iyi bir seçenek olacaktır.

Hakaret mi?


Boyuna kadar pisliğin içine batmış kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazete yazısında, Belediye Başkan Yardımcısına hitaben: Boyuna kadar pisliğin içine batmış, o koltuğa oturduktan sonra kendisi o koltuğu dolduramadı, benim gözlemim şu anda... boyuna kadar pisliğin içine batmış durumda) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16546 Karar: 2022/15976 Tarih: 23.06.2022

"Boyuna Kadar Pisliğin İçine Batmış" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.