Rüşvet

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Rüşvet "
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Rüşvet," genellikle yasa dışı veya etik olmayan bir şekilde, kişilere veya kurumlara haksız avantaj sağlamak amacıyla verilen para, hediye, hizmet veya diğer değerli şeyleri ifade eden bir terimdir. Bu terim, resmi veya özel ilişkilerde yolsuzluk, kayırma veya kişisel çıkar amaçlayan bir eylemi tanımlar.

Rüşvet verme veya kabul etme eylemi, toplumsal ve hukuki açıdan ciddi sonuçlar doğurabilir ve güvenilirliği ve adalete zarar verebilir. Bu tür eylemler, adil rekabeti engeller, kamu hizmetlerinin objektifliğini etkiler ve toplumsal düzeni bozar. Rüşvet, birçok ülke ve hukuki sistemde suç olarak kabul edilir ve yasalarla cezalandırılır. Bu nedenle, dürüstlük, adalete saygı ve etik değerlere uygun davranış, toplumun sağlıklı işleyişi için önemlidir.

Hakaret mi?


Rüşvet kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın yanım kalan inşaatta kullanılan elektriğin parasını sorumlu olduğu şirketten isteyen... Bakanlığın... Başkanlığına gönderdiği cevabı yazıda fesih olunan ihalede yasal sorumlulukları bulunan katılanları kastederek "Almış olduğunuz rüşvetlere ortak olmamak, ahbap çavuş ilişkisi içinde devleti soymamak için ihaleyi tasfiye zorunda kaldım" biçimindeki ibarelerin eleştiri sınırlarını aşan, belirtilmesinde zorunluluk bulunmayan küçük düşürücü değer yargılan olduğu gözetilip katılan sayısınca görevliye sövme suçundan hüküm kurulması gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle iddianamedeki yanlış nitelendirmeye de bağlı kalıp iftira suçundan beraat kararları verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2005/13691 Karar: 2007/2556 Tarih: 19.03.2007

Sanığın... Gazetesi'nde yer alan katılana yönelik "Rektör... in Üniversite öğretim üyelerine 4-5 yıl zulüm yaşattığı, yolsuzluk yapağı ve rüşvet aldığına dair bilgi edindikleri, üniversite kadrolaşma hareketi başlatıp keyfi uygulama yaptığı ve hukuka aykırı davranışlarını sürdürdüğü” biçimindeki açıklamalarının eleştiri sınırlarını aşarak incitici değer yargısı oluşturduğu, kişilik haklarımı zedelediği, sanık tarafından kullanılan düzeltme hakkına ilişkin metnin içeriği itibariyle de haber metninden farklılık taşımadığı ve dolayısıyla eylemi hukuka uygun hale getirmeyeceği anlaşılmasına karşın yasal olmayan gerekçe ile beraatına karar verilmesi yasaya aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2006/9660 Karar: 2008/5205 Tarih: 01.04.2008

Karar #2

“…İncelenen dosyada; sanığın, orman sınırına bitişik bahçesini sulamak için orman arazisi içine 100 metre su borusu döşemesi nedeniyle hakkında tutanak düzenlemek isteyen orman muhafaza memurunun, önce rüşvet istediğini, katılana, kendisi gibi aynı şekilde boru döşeyen diğer kişiler hakkında neden zabıt tutmadığını sorarak “ondan da mı rüşvet alıyorsun ki üç yıldır göz yumuyorsun” dediği, katılanın tabancasını çıkartıp sanığa doğrulttuğu, sanığın olay yerinde bulunan kızının korkudan bayıldığı, yargılamanın her aşamasında sanığın, katılanın kendisinden rüşvet istediğini, ancak kanıtlayamadığını savunduğu, ilk önce katılan hakkında, sanığı silahla tehdit ettiği iddiasıyla dava açıldığı, yargılama devam ederken katılanın, hakaret suçundan şikayet dilekçesi vermesi üzerine de sanık hakkında hakaret suçundan dava açıldığı olayda; katılanın, tehdit suçundan mahkum olması da dikkate alındığında, sanığın sözlerinin, belirli olgulara dayalı bir eylemin ispatlanması amacına yönelik soru niteliğinde olup, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı, maruz kaldığı duruma karşı ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi, …bozulmasına…

Yargıtay 4.CD, Esas: 2013/40050, Karar: 2014/36855, Tarih: 23.12.2014

"Rüşvet " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.