Allah’ını Kitabını Sinkaf Ederim (S.kerim)

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Allah'ını Kitabını Sinkaf Ederim (S.kerim)"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Allah'ını kitabını sinkaf ederim (s.kerim)" ifadesi Türkçede kullanılan argo ve oldukça küfürlü bir sözdür. Bu ifade, bir kişinin başka bir kişiye veya bir duruma karşı büyük öfke, hoşnutsuzluk veya kızgınlık ifade etmek için kullanılır. Bu tür ifadeler, saygısızlık ve kaba bir tutumu yansıtır.

Bu ifadedeki "sinkaf" kelimesi, Türkçede argo ve küfürlü bir anlam taşır ve genellikle kızgınlık veya öfke ile kullanılır. "Allah'ını kitabını" kısmı ise, din ve kutsal kitaplara yapılan bir saygısızlık ve küfür anlamı taşır.

Özetle, bu ifade özellikle kaba ve saygısız bir anlam taşır ve kullanılması uygun değildir. İnsanlar arasındaki ilişkilerde ve toplumsal ortamlarda bu tür ifadelerin kullanılması, karşılıklı saygıyı zedeleyebilir ve gerilime yol açabilir. Bu nedenle, iletişimde daha saygılı ve olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Allah'ını kitabını sinkaf ederim (S.kerim) kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın "Senin Allah'ını, kitabını, peygamberini sinkaf ederim" şeklindeki sözlerinin kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakareti düzenleyen TCK'nın 125/3-c maddesi hükmüne uyup uymadığının tartışılmaması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2011/17133 Karar: 2013/14628 Tarih: 14.05.2013

Karar #2

Sanığın mağdur ...'e "Allah'ını, kitabını sinkaf ederim" şeklinde hakaret etmesi biçimindeki eyleminin TCK'nin 125/3-c maddesindeki kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi bozmayı gerektirmiş…

Yargıtay CD Esas: 2018/1971 Karar: 2021/9588 Tarih: 17.03.2021

Karar #3

Sanıkların katılanlara "Allah'ımızı kitabınızı sinkaf ederim" diyerek hakaret etmesi biçimindeki eylemlerinin kamu görevlisine karşı görevinden dolayı ve kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi karşısında, sanıklar hakkında TCK'nın 125/3-c maddesindeki nitelikli halin de gerçekleştiği ve hakaret suçundan alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle ceza tayin edilmesi gerektiği gözetilmeyerek, hakaret suçundan temel ceza TCK'nin 125/3-a maddesi uyarınca alt sınırdan belirlenmiş ise de aleyhe temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/31646 Karar: 2022/11466 Tarih: 28.04.2022

"Allah'ını Kitabını Sinkaf Ederim (S.kerim)" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.