Üç Kuruş Çıkara Adaleti ve Kişiliğini Satan Hakim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Üç Kuruş Çıkara Adaleti ve Kişiliğini Satan Hakim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Üç kuruş çıkara adaleti ve kişiliğini satan hakim" ifadesi, bir hakimin yolsuz veya adil olmayan davranışlarını eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir hakimin yozlaşmış veya dürüst olmayan bir şekilde davranarak, adalete veya hukuka aykırı bir şekilde kararlar aldığını ifade eder. "Üç kuruş çıkara adaleti ve kişiliğini satan hakim" terimi, kişinin etik ve mesleki değerlerini çıkarlarına veya dış etkenlere göre değiştirdiği durumları eleştirmek amacıyla kullanılır.

Bu deyim, hukuk sistemindeki adaletsizlik veya yolsuzluk gibi sorunları ifade etmek için kullanıldığında, toplumsal bir eleştiri veya protesto mesajı taşıyabilir. "Üç kuruş çıkara adaleti ve kişiliğini satan hakim" ifadesi, aynı zamanda adil yargılama ve yasaların tarafsız bir şekilde uygulanması gerekliliğine vurgu yaparak, toplumun güvenini sarsan veya adaletin sağlanmasına engel olan durumları eleştirebilir.

Hakaret mi?


Üç Kuruş Çıkara Adaleti ve Kişiliğini Satan Hakim kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Sosyal medyada, hâkime hitaben: Üç kuruş çıkara hukuku, adaleti ve kişiliğini satan bir hakimden başka ne beklenir ki) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasını esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/692 Karar: 2019/9451 Tarih: 22.05.2019

"Üç Kuruş Çıkara Adaleti ve Kişiliğini Satan Hakim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.