Müfteri

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Müfteri"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Müfteri", genellikle dedikodu yapan, yalan haberler yayarak veya iftira atarak başkalarının itibarını zedelemeye çalışan, kışkırtıcı veya yanlış bilgileri yaymaktan hoşlanan bir kişiyi tanımlayan bir terimdir. Bu ifade, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin kötü niyetli veya zarar verici davranışlarını ifade eder.

"Müfteri" terimi, bir kişinin başkalarının aleyhinde konuşmaktan veya yalan haberler yaymaktan hoşlanan bir tutumu vurgular. Bu tür kişiler, genellikle toplum içinde güvensizlik yaratabilir, insanların ilişkilerini zedeler veya karışıklık yaratır. "Müfteri" ifadesi, ahlaki ve etik değerlere aykırı davranışları eleştirmek veya uyarıda bulunmak amacıyla kullanılabilir. Bu terim, kişinin sözleri veya davranışlarıyla başkalarına zarar verme veya itibarlarını kötüleme amacı taşıdığında kullanılır.

Hakaret mi?


Müfteri kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın... Cumhuriyet Başsavcılığına... tarihinde vermiş olduğu dilekçesinde "Manen mağdurum ve ivedi bir şekilde müfteri başı olarak...  ve ona alet olan ve alenen ve açıkça diyorum ki... yalancıdır" şeklindeki yazılı beyanlarının rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçe ile mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4 CD Esas: 2013/21332 Karar: 2015/1591 Tarih: 20.01.2015

Karar #2

 Oluşa ve dosya kapsamına göre sanığın kendisine ait Twitter hesabı üzerinden katılanı kasteder şekilde yazdığı "Müfteri, hırsız, yalancı, dindar görünümlü münafık, vatanı satan hain, yalancı hırsız tiran, rüşvetçi,  süfyansın" şeklindeki açıklanmasında zorunluluk bulunmayan sözlerin eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak incitici, küçük düşürücü ve katılanın toplum içindeki saygınlığını zedeleyici mahiyette olması nedeniyle hakaret vasfı taşıdığı gözetilerek, sübut bulan müsnet suçtan mahkumiyeti yerine yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/1474 Karar: 2016/3955 Tarih: 10.06.2016

Karar #3

Sanığı yargılandığı davanın hukuki temelini oluşturan iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet savcılarına yönelik sözlerinin de (Ancak bu iddianameyi hazırlayan komplocular bize bunu yakıştırmaktadır, bunları yazanlar, yapanlar, iftira atanlar ahlaksızdır, ahmaklar ve ispat edemedikleri sürece de müfteridir) savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve somut olayda hakaret suçunda hukuka uygunluk nedeni oluşturan hakkın kullanılmasına ilişkin koşulların gerçekleştiği gözetilmeden, "Ancak bu hak, dava konusu olayın aralarında geçtiği ve leh veya aleyhlerinde karar verilebilecek olan taraflar arasındaki söz ve yazılar için geçerlidir. Dolayısıyla davada taraf ve savunma uyuşmazlıkla bağlantısı olmayan tarafsızlıkları ve bağımsızlıkları anayasa ve kanunlarla teminat altına alınan ve yargı faaliyeti yürüten savcılara karşı söylenen sözler ile ilgili iddia ve savunma dokunulmazlığı hakkı korumasından bahsedilemez. Bu nedenle sanığın sözlerinin bu hak kapsamında kalmadığı açıktır" biçimindeki yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11404 Karar: 2015/4552 Tarih: 10.07.2015

"Müfteri" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.