Rütbeni Bil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Rütbeni Bil"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Rütbeni Bil, bir kişiye kendisinden daha üstün veya yetkili birine saygı göstermesi gerektiğini söylemek için kullanılan bir uyarıdır. Rütbeni, senin rütbeni veya senin konumunu anlamına gelir. Bil, tanı veya farkında ol anlamına gelir. Bu yüzden Rütbeni Bil, kendisinden daha üstün veya yetkili birine saygı göstermen gerektiğini söylemek demektir.

Hakaret mi?


Rütbeni Bil kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın jandarma görevlisine "Astsubayım, rütbeni bil" şeklinde ve kaba ifade niteliğindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/44001 Karar: 2017/15060 Tarih: 19.12.2017

Karar #2

Olay günü sanığın müştekilere söylediği kabul edilen "Sen kimsin senin rütben yetmez, benim çok tanıdıklarım var, her yerde karşı karşıya geliriz" ve "Senin ağa babaların benim suç ortağım, sen bana bir şey yapamazsın" şeklindeki sözünün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı.....

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/514 Karar: 2020/1369 Tarih: 16.01.2020

"Rütbeni Bil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.