Kindar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kindar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kindar" terimi, genellikle bir kişinin veya topluluğun, dini veya siyasi inançlarını aşırı derecede sıkı bir şekilde benimsemiş ve bu inançlara karşı hoşgörüsüz veya fanatik bir tavır sergileyen bir kimseyi tanımlamak için kullanılır. Bir kişinin kindar olarak nitelendirilmesi, genellikle aşırı dini veya ideolojik görüşlere sahip olduğunu ve bu görüşleri yaymak veya savunmak için radikal bir şekilde hareket ettiğini ifade eder.

"Kindar" kelimesi, Türkçe'de hoşgörüsüzlüğü, radikal düşünceleri veya fanatizmi ifade eden olumsuz bir sıfat olarak kullanılır. Bu terim, kişinin sıkı bir şekilde benimsediği inançları, ideolojiyi veya görüşleri savunmak için aşırı derecede tutkulu veya agresif bir tutum sergilediği durumları anlatmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Kindar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, "Yine müdürün kindarlığı, kibirli oluşu, kendini beğenmiş hali, o benim cümle devlet terbiyesi ile büyümemiş birinin bu mevkide torpil ile tesadüf sonucu geldiği hissini uyandırıyor" şeklindeki sanığı katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/31404 Karar:2016/14250 Tarih: 27.06.2016

"Kindar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.