Sikeyim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sikeyim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sikeyim", argo ve cinsel içerikli bir ifadedir ve genellikle bir şeyi, birini veya bir durumu cinsel bir anlam içeren bir şekilde ele almak veya incelemek anlamına gelir. Bu ifade çoğunlukla olumsuz veya alaycı bir üslup içerir ve cinsel içerikli bir dil kullanımına işaret eder.

Hakaret mi?


Sikeyim kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın olay günü ekip aracı içerisinde polis memuru olan katılanlara yönelik "Çocuklarımız, karlanmaz sikeyim, eğer oğlunuz varsa onu sikeyim, karınız günden sinkaf edeyim" şeklinde sözler söylemek suretiyle gerçekleşen olayda, kullanılan sözlerin bütün olarak hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, hakaret ve tehdit suçlarından hükümlülük karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/805 Karar: 2015/184 Tarih: 14.04.2015

"Sikeyim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.