Ajan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ajan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Ajan, bir devlet, hükümet veya özel bir organizasyon adına gizli bilgi toplayan ve bu bilgileri rapor eden kişi anlamına gelir. Ajanlar genellikle istihbarat servislerinde çalışır ve bilgi toplama, casusluk, muhbirlik ve benzeri faaliyetlerde bulunurlar. Ajanlar, gizli operasyonlarda yer alarak, hedefleri izleyerek, hükümetlerin veya organizasyonların içine sızarak veya başka yöntemlerle bilgi toplar ve analiz eder. Ajanlar, sivil veya askeri istihbarat toplama faaliyetlerinde bulunabilir ve aynı zamanda çeşitli sıfatlarla da bilinebilir, örneğin casus veya muhbir olarak.

Hakaret mi?


Ajan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen "Okulun kapanmasına sen sebep oldun, düzeninizi bozdun, sem ajansan, ispiyoncusun, okulu milli eğitime sen şikayet ettin, senin ne mal olduğunu herkes biliyor, buradan giden bütün idareciler ve öğretmenler senin hakkında böyle düşünüyor, herkes sana kinli şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı…

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/5188 Karar: 2018/13254 Tarih: 17.10.2018

Karar #2

Olay günü sanığın müştekiye söylediği kabul edilen "Sen MİT misin, ajan mısın, sen kim oluyorsun ulan" şeklindeki sözü muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışa hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet karan verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/1655 Karar: 2019/2907 Tarih: 12.02.2019

Karar #3

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın kullandığı sözlerin (Sos- yal medyada, Başbakana hitaben: ABD ajanı) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden sanığın bu suçtan mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/878 Karar: 2019/5911 Tarih: 26.03.2019

"Ajan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.