Sana Oy Verenin Anasını Avradını Sikerim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

" Sana Oy Verenin Anasını Avradını Sikerim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sana oy verenin Anasını Avradını Sikerim " ifadesi, bir kişiye veya bir gruba yöneltilen bir tepki veya eleştiri olarak kullanılan bir ifadedir. Genellikle bu ifade, kişinin veya grubun seçimlerini veya tercihlerini eleştiren veya onaylamayan bir üslup içerir. Mecazi olarak kullanıldığında, kişinin veya grubun davranışlarını veya tutumunu eleştirmek veya sorgulamak amacı taşır.

Hakaret mi?


Sana Oy Verenin Anasını Avradını Sikerim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın köy muhtarı olan katılana karşı "Sana oy verenin anasını avradını sinkaf ederim, bir imza at dedim, gidip de ilçe tarıma imza abadin, sen bizim işlerimizi yapmayacaktın da neden muhtar oldun, semi muhtar seçenin de anasını avradını sinkaf ederim, işini yapacaksan yap yapmayacaksan istifa et, köylü sana oy verdi sen burada oturuyorsun" şeklindeki sözleri söylediği kabul edilmiş ise de buradaki hakaret ifadelerinin muhatabının katılan olmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı.

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/31635 Karar: 2017/5454 Tarih: 09.05.2017

" Sana Oy Verenin Anasını Avradını Sikerim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.