Diplomanı Göster

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Diplomanı Göster"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Diplomanı göster" ifadesi, bir kişinin eğitim düzeyini doğrulamak veya belgelemek amacıyla diplomayı incelemek istediğini ifade eder. Bu ifade genellikle resmi veya gayri resmi durumlarda, özellikle iş başvuruları, akademik başvurular veya belirli pozisyonlara atanmalar sırasında kullanılır.

"Diplomanı göster" ifadesi, kişinin iddia ettiği eğitim düzeyini kanıtlamak için kullanılır. Örneğin, bir işveren iş başvurusu yapan bir adayın eğitim seviyesini belgelemesi için diplomayı talep edebilir. Aynı şekilde, bir öğrenci bir üniversiteye başvurduğunda veya bir programa katılmak istediğinde, eğitim düzeyini doğrulamak amacıyla diplomayı sunması gerekebilir. Bu ifade, kişinin niteliklerini doğrulamak ve güvenilirlik sağlamak amacıyla kullanılırken, gerektiğinde yetkililere veya kurumlara sağlanması gereken resmi bir belge olan diplomayı talep etmek anlamına gelir.

Hakaret mi?


Diplomanı Göster kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın müşteki...'e "Bu nasıl hastane, acile geldik, bir iğne yapmıyorsunuz, sen doktor değilsin, diplomanı göster, kimliğini göster, sizi vururum, sizi öldürürüm, sen kimsin, Allah mısın" diyerek tehdit ve hakaret ettiğinin kabul edilmesine karşın, suçun oluştuğuna ilişkin kanıtlar gösterilmeden ve sözlerin hakaret niteliği taşımadığı, eleştiri niteliğinde olduğu gözetilmeden hüküm kurulmak suretiyle yetersiz gerekçeyle sanığın tehdit ve hakaret suçlarından cezalandırılması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/9289 Karar: 2013/26497 Tarih: 24.10.2013

"Diplomanı Göster" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.