Ne Mal Olduğunuzu Biliyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ne Mal Olduğunuzu Biliyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ne Mal Olduğunuzu Biliyorum" ifadesi, bir kişiye veya bir duruma dair çok iyi bilgi sahibi olduğumuzu ifade eder. Kelime anlamıyla "ne mal olduğunuzu biliyorum" şeklinde çevrilebilen bu deyim, bir kişinin karakteri, yetenekleri veya niyetleri hakkında derin bir anlayışa sahip olduğumuzu vurgular. "Ne mal olduğunuzu biliyorum" ifadesi argoda genellikle bir kişinin karakterini, niyetlerini veya özelliğini eleştirmek veya sorgulamak amacıyla kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, kişinin olumsuz yönlerini veya özelliklerini vurgulamak veya onunla ilgili bir durumu sorgulamak için kullanılır.

Terim, genellikle alaycı veya aşağılayıcı bir ton taşır ve karşı tarafı eleştirmek veya küçümsemek amacı taşır. İfadeyi kullanırken dikkatli olmak ve karşı tarafı rencide etmekten kaçınmak önemlidir. Daha yapıcı bir dil kullanarak, eleştirileri ifade etmek veya farklı düşüncelere anlayışla yaklaşmak iletişimi daha olumlu bir hale getirebilir.

Hakaret mi?


Ne Mal Olduğunuzu Biliyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, olayın tek görgü tanığı olan ...in duruşmadaki ifadesine göre samimi sarf ettiği "Ben sizin ne mal olduğunuzu biliyorum" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba söz ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu, hakaret suçunun unsurlarının oluşmayacağı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/35802 Karar: 2014/31186 Tarih: 30.10.2014

"Ne Mal Olduğunuzu Biliyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.