Sıkıntı Vermek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sıkıntı Vermek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sıkıntı vermek", bir kişiye veya bir gruba rahatsızlık, endişe veya sorun yaratma anlamında kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, kişinin veya grubun, karşı tarafta olumsuz duygusal veya fiziksel tepkilere neden olabilecek davranışlarda bulunduğunu veya olumsuz bir etki yarattığını belirtir.

Hakaret mi?


Sıkıntı Vermek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Muhtar olarak görev yapan sanığın kaymakam olan katılana elektronik posta ile gönderdiği tüm yazı içeriği ve özellikle "Son nefesimi vermeden şunlar söylerim, kaymakam bey muhtara çektiğin bunca sıkıntıyı, hakaret, cum, kanunlardan aldığımız yetkiye dayanarak yapmaz. Bu sizin yaptıklarınıza ne bir devlet başkam ne bir başbakan, cumhurbaşkanı ne de bir ülkenin kralı yapmaz. Siz kraldan da kral mısınız desem suç işlemiş olur muyum bey? Acaba bir yerine iki kez mi asardınız" şeklindeki sözlerin kanların kendisini rencide etmesine yönelik ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/28682 Karar: 2014/219 Tarih: 13.01.2014

"Sıkıntı Vermek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.