Hem Polisten Kaçan Hem Alkollü Olan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hem Polisten Kaçan Hem Alkollü Olan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hem Polisten Kaçan Hem Alkollü Olan" ifadesi, bir kişinin yasadışı veya tehlikeli bir şekilde davranmasını eleştirmek amacıyla kullanılır. Kişinin hem yasa dışı bir faaliyette bulunup hem de tehlikeli bir durumu riske atması anlamına gelir.

Hakaret mi?


Hem Polisten Kaçan Hem Alkollü Olan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yapılan haberin (Trafik kazasına karışan kişiyle ilgili haber yazısı: Kazada dikkat çeken olay ise hem kaza yapan hem polisten kaçan hem de... promil alkollü olduğu tespit edilen şahsın... Devlet Hastanesi hekimlerinden olduğunun öğrenilmesi oldu) somut bir olaya dayandığı, sanıkların suç işleme kastıyla hareket etmedikleri anlaşılmakla, kurulan hükümlerde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Yargıtay 8. CD Esas: 2020/18333 Karar: 2023/395 Tarih: 08.02.2023

"Hem Polisten Kaçan Hem Alkollü Olan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.