Evrak Mevrak Yok Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Evrak Mevrak Yok Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Evrak Mevrak Yok Lan" ifadesi, bir konunun veya işin ciddiyetini veya düzenini umursamamayı ifade eder. "Evrak mevrak yok lan" ifadesi, gereksiz detaylara veya düzenlemelere takılmadan, konunun özünü anlatırken kullanılır.

Hakaret mi?


Evrak Mevrak Yok Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda; sanığın katılan polis memurlarına söylediği kabul edilen “evrak mevrak yok lan, alın nasıl bağlıyorsanız bağlayın, size ne lan getirmiyorum" ve "bırak bunları, sen bunlarla uğraşma, ilçe başkanına hallettiririz" şeklindeki sözlerinin, katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/28871 Karar: 2016/7594 Tarih: 13.04.2016

"Evrak Mevrak Yok Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.