Patolojik Sorunlu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Patolojik Sorunlu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Patolojik Sorunlu," bir kişinin normalden sapmış veya sağlıksız bir şekilde davranışlar sergilediği, duygusal veya zihinsel açıdan sorun yaşadığı anlamını taşır. Bu terim, genellikle bir kişinin psikolojik veya zihinsel sağlık sorunlarına sahip olduğunu ifade etmek için kullanılır. "Patolojik" terimi tıp ve psikoloji alanlarında da kullanılır ve hastalıklı, anormal veya sağlıksız bir durumu ifade ederken, "sorunlu" terimi de olumsuz bir durumu veya sorunları tanımlamak için kullanılır.

"Patolojik Sorunlu" terimi, kişinin davranışlarının, duygusal durumunun veya düşünce biçiminin sağlıklı ve normal sınırların dışında olduğunu ifade eder. Bu terim, kişinin günlük işlevselliğini olumsuz yönde etkileyebilecek düzeyde sorun yaşadığını vurgular. "Patolojik Sorunlu" terimi, genellikle tıbbi veya psikolojik bir değerlendirmeye işaret eder ve kişinin profesyonel yardım veya tedavi gerektirebileceğini ifade eder.

Hakaret mi?


Patolojik Sorunlu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana yönelik sarf ettiği "Patolojik sorunlu" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/39769 Karar: 2017/11733 Tarih: 25.10.2017

"Patolojik Sorunlu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.