Öküz Oğlu Öküz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Öküz Oğlu Öküz"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Öküz Oğlu Öküz” ifadesi, bir kişinin çok bön olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu deyimde “öz” kelimesi “oğul” anlamında kullanılmıştır. Yani “öz öküz” ifadesi “öküzün oğlu” anlamına gelir. Bu deyimdeki “öz” kelimesi, “bön” kelimesinin vurgulanması için kullanılmıştır.

Hakaret mi?


Öküz Oğlu Öküz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılan ..’e gönderdiği elektronik postada yer alan eşi olan katılan ...'e "Gergedan, öküz oğlu öküz gibi hakaret içeren sözlerinin aynı zamanda katılanın hayvanla evli olduğunu ima ederek onu küçük düşürücü ve onur kırıcı nitelikte olduğu gözetilmeden, hakaret suçundan mahkûmiyeti yerine beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/48070 Karar: 2015/27015 Tarih: 15.04.2015

"Öküz Oğlu Öküz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.