Rahatladın Mı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Rahatladın Mı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Rahatladın mı?" ifadesi, genellikle bir kişinin stresli bir durumun ardından rahatladığını veya endişesinin geçtiğini sormak veya ifade etmek amacıyla kullanılan bir soru cümlesidir. Bu ifade, karşısındaki kişinin duygusal veya fiziksel bir rahatlama hissetmesini sorgulayarak veya ifade ederek kullanılır.

Örneğin, bir arkadaşınızın sınavından sonra "Rahatladın mı?" diye sormak, onun sınav stresinin azaldığını ve rahatladığını öğrenmeye çalışmanız anlamına gelir. Bu ifade, kişiler arasında empati kurma, paylaşma ve duygusal durumları anlama amacı taşır. "Rahatladın mı?" ifadesi, insanların birbirleriyle iletişim kurarken duygusal anlayış ve destek göstermelerini teşvik ederken, aynı zamanda olumlu bir etkileşimi yansıtır.

Hakaret mi?


Rahatladın Mı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay tarihinde sanığı alkollü olarak araç kullanması nedeniyle hakkında ceza makbuzu düzenleyen müşteki polis memuruna hitaben "Başın göğe erdi mi, ağacın tepesine çıktın mı, rahatladın mı deyip aldığı makbuzu yırtmasının ardından "Al ulan, mahvettin beni, rahat mısın" diyerek parçalarını müştekinin suratına fırlatması biçimindeki eyleminin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/29964 Karar: 2014/12080 Tarih: 16.04.2014)

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın tutuklu olarak bulunduğu cezaevinden ifadesi alınmak üzere getirildiği, adliye koridorunda beklediği sırada yanından hızlı bir şekilde geçen bayan zabit katibine "Yavaş" diye bağırmasının ardından görevli jandarma erinin bu tür hareketlerine devam etmesi halinde hakkında tutanak tutacağımı söylediği ve durumu komutanına bildirdiği, komutanın gelip uyarması ve tutanak düzenlenmesine sinirlenen sanığın "Tut lan tutanağı, tutanağı tuttun da rahatladın mı, eline ne geçti" şeklindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışa hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11475 Karar: 2015/10884 Tarih: 11.11.2015

"Rahatladın Mı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.