Hırçın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hırçın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hırçın" ifadesi, bir kişinin saldırgan, öfkeli veya tahammülsüz bir tutum sergilediğini ifade eder.

Hakaret mi?


Hırçın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın yazdı mektupta geçen ifadeler (Mahkum tarafından, gazetede yayınlanmak üzere gönderilen mektupta, Başbakan hedef alınarak: Hazımsızlık, nezaketsizlik, kabalık, saygısızlık, hainlik, saldırganlık faşist bir insandan beklenen başlıca özelliklerdir) söylendiği yer ve zaman unsurları da dikkate alındığında mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5105 Karar: 2017/9614 Tarih: 26.09.2017

"Hırçın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.