Akrep

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Akrep"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Akrep, eklembacaklılar familyasına ait, özellikle sıcak bölgelerde yaşayan, zehirli ve zararlı bir hayvan türüdür. Akrepler, örümceğimsiler sınıfına dahil olan etçil hayvanlardır ve vücutları, baş ve gövde ile uzun, esnek bir kuyruğa sahip olup, kuyruklarının ucunda zehirli bir iğne bulunur. Akrepler genellikle gececi hayvanlardır ve çeşitli böcekler ve diğer küçük canlılarla beslenirler.

Ayrıca, akrep sözcüğü, burçlar kuşağında yer alan ve 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğanların burcunu belirten astrolojik bir terimdir. Akrep burcu, su grubuna ait olup, gizemli, tutkulu ve güçlü karakteristik özelliklerle ilişkilendirilir.

Hakaret mi?


Akrep

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın müştekiye söylediği kabul edilen "Meğer akrepmişsin" şeklindeki sözün müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/5846 Karar: 2020/876 Tarih: 15.01.2020

Karar #2

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığa olup, bu suçun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Bu şekilde kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin haka- ret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref

ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Somut olayda, sanığın katılana gönderdiği elektronik postada yazdığı kabul edilen sözlerin (insafsız, vicdansız, sınır tanımaz yaratık, sinsi, icra ile parmağında oynatıyorsun, gene haince tutun, son ve tek malvarlığımı meskenimi de sinsice elimden alacaksın, üç kuruşluk haksız vekâlet ücreti için 10 yıldır bugüne kadar hukuku, yasalan, kuralları ve iyi niyet esaslarını yargı önünde bile açıkça hiçe sayarak ve hiçe saydırarak diğer lanetliklerini yaptırabildiysen, senin o k.çını kurtaranlara yazık olsun, dersini vermediler ya, sen daha çok ileri gidersin çok, sizin gibi iki akrebin k.çını gene kurtarsın, sen haksızken kurtulduğuna şükredecek yer- de bir de kurbanın, hukukun suratına binip karşı kıyıya geçtikten sonra kurbağayı sokan akrep gibi karakterini ispat edercesine) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında mahkûmiyet karan verilmesi bozmayı gerektirmiş...

 Yargıtay 4. CD Esas: 2021/32083 Karar: 2022/10387 Tarih: 18.04.2022

"Akrep" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.