Riyakâr Olmayın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Riyakâr Olmayın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Riyakâr olmayın" ifadesi, genellikle insanlara samimiyet ve dürüstlükle davranmaları gerektiğini hatırlatan bir uyarı cümlesidir. Bu ifade, kişilerin yapmacık davranışlar sergilememesi, samimi olmaları ve gerçek duygularını gizlememeleri gerektiğini vurgular.

Bu ifade, insanların içtenlik ve dürüstlük ilkesini gözetmelerini, samimiyetle hareket etmelerini ve başkalarına karşı doğru ve adil davranışlar sergilemelerini teşvik eder. Riyakârlık, ilişkilerde ve iletişimde güvensizlik yaratabilir ve insanların birbirine karşı içten davranmalarını engelleyebilir. "Riyakâr olmayın" ifadesi, insanları kendi değerlerine sadık kalmaya, açık iletişim kurmaya ve başkalarına karşı dürüst ve samimi olmaya teşvik ederken, aynı zamanda toplumsal etik ve saygı normlarının korunmasının önemini vurgular.

Hakaret mi?


Riyakâr Olmayın kelimesi hakaret değildir. 

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Allah'ı kitabı ağzımızdan düşürmüyorsunuz, inandığınız dini yaşayın ki riyakar olmayın) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddialar yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/21704 Karar: 2022/16944 Tarih: 05.07.2022

"Riyakâr Olmayın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.