Bulaştığı Emlak İşlerinden Bir Hayli Para Kazanmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bulaştığı Emlak İşlerinden Bir Hayli Para Kazanmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bulaştığı emlak işlerinden bir hayli para kazanmak" ifadesi, bir kişinin emlak işleriyle ilgilenerek, bu alanda yaptığı işlerden yüksek miktarda para kazandığını ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin emlak sektöründe faaliyet göstererek elde ettiği gelirin yüksekliğini vurgular.

Örneğin, bir kişi, emlak sektöründe çalışarak birkaç ev veya arsa satın alıp, daha sonra bu mülkleri yüksek fiyatlara satarak büyük karlar elde edebilir. Bu durumda birisi, bu kişi hakkında "Bulaştığı emlak işlerinden bir hayli para kazanmak" diyerek, kişinin emlak işlerinde başarılı olduğunu ve yüksek gelir elde ettiğini ifade edebilir.

Bu ifade bir övgü veya takdir ifadesi olarak kullanılabilir ve bir kişinin finansal başarısını vurgular. Ancak, aynı zamanda bu ifade, bir kişinin para kazanma hırsının da eleştirildiği durumlarda kullanılabilir.

Hakaret mi?


Bulaştığı emlak işlerinden bir hayli para kazanmak hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazete yazısında, Bakanı hedef alarak: Ankara'da bulaştığı emlak yerinden de bir hayli para kazandığı varsayım değildir) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/39397 Karar: 2016/19992 Tarih: 28.12.2016

"Bulaştığı Emlak İşlerinden Bir Hayli Para Kazanmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.