Hakimlik Vasfı Taşıdığınıza İnanmıyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hakimlik Vasfı Taşıdığınıza İnanmıyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hakimlik vasfı taşıdığına inanmıyorum" ifadesi, genellikle bir kişinin yetki veya uzmanlık alanında yeterli olduğuna veya kararlarını adil bir şekilde verdiğine şüpheyle yaklaşarak, onun yeterliliğini sorguladığını ifade eder. Bu ifade, bir kişinin hakimlik yeteneklerini veya profesyonel yetkinliğini eleştirmek veya sorgulamak amacıyla kullanılır.

Bu ifade, karşı tarafın yeteneklerine veya uzmanlığına yönelik şüphe veya güvensizliği vurgulayarak, karşılıklı bir tartışma veya çatışmanın işareti olabilir. İfade, genellikle eleştiri veya karşıtlık içerirken, aynı zamanda kişinin yeterliliği veya yetenekleri hakkında subjektif bir görüşü ifade ettiği anlamını taşır. Duygusal bir durumda bu tür ifadenin kullanılması, karşı tarafın duygusal durumunu veya özsaygısını zedeleyebilir ve iletişimi daha da olumsuzlaştırabilir. Saygılı ve anlayışlı bir dil kullanarak iletişim kurmak, daha sağlıklı ve olumlu bir iletişim ortamı oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Hakimlik Vasfı Taşıdığınıza İnanmıyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mahkemeye sunduğu dilekçede yazdığı kabul edilen "Adil davranacağınıza ve sizi şahsen tanımış olduğumdan hakimlik mesleğinin vasıflarını taşıdığınıza inanmamaktayım, adil olacağınıza da hiç inanmamaktayım" şeklindeki sözünün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/1161 Karar: 2019/12650 Tarih: 19.09.2019

"Hakimlik Vasfı Taşıdığınıza İnanmıyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.