Oynaşma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Oynaşma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Oynaşma” kelimesi “oynaşmak” fiilinden türemiş bir kelime olup, “oynaşmak” fiili ise “birbiriyle oynamak; âşıktaşlık etmek; anlamlarına gelmektedir.

Hakaret mi?


Oynaşma kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Oynaşma" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmayacağı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/29247 Karar: 2016/17115 Tarih: 07.11.2016

"Oynaşma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.