Misliyle İade Ediyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Misliyle İade Ediyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Misliyle İade Ediyorum" ifadesi, genellikle bir kişinin veya grubun kendisine yapılan bir davranışı veya söylenen bir sözü aynı şekilde karşılık vererek yanıtladığını ifade eder. Bu ifade, birinin kendisine yönelik bir eylem veya söz karşısında aynı şekilde tepki gösterdiğini belirtirken, bu tepkinin orantılı ve denk olduğunu vurgular.

"Misliyle İade Ediyorum" ifadesi, bir karşılık veya tepki olarak kullanıldığında, kişinin kendi tutarlılığını ve kendini savunma hakkını vurgular. Bu terim, genellikle olumsuz bir durum veya davranışla karşılaşıldığında kullanılırken, kişinin kendisini ifade etme ve haklarını koruma amacını taşır. Örneğin, bir kişiye haksız bir eleştiri veya suçlama yapıldığında ve o kişi aynı şekilde yanıt veriyorsa, "Misliyle İade Ediyorum" ifadesiyle bu karşılığı belirtirken, hakkaniyet ve adalet arayışını yansıtabilir.

Hakaret mi?


Misliyle İade Ediyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (SMS yoluyla gelen sinkaflı küfürlere cevaben: o küfürler ancak senin gibi birisine yakışa, sana söylediklerini misliyle iade ediyorum) ve yükletilen suça yönelik katılan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esas- tan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına....

Yargıtay 18. CD Esas 2016/13313 Karar: 2019/1910 Tarih: 22.01.2019

"Misliyle İade Ediyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.