Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Olsanız Ne Yazar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Olsanız Ne Yazar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olsanız ne yazar" ifadesi, Türkçede bir kişiye, üst düzey bir yetkiye veya pozisyona sahip olsalar bile, bu durumun bir konuda fark yaratmayacağını belirten bir şekilde söylenir. Bu ifade, genellikle bir kişinin otorite veya önemli bir konumda olmasının, mevcut durumu veya sorunu değiştirmeyeceğini ifade etmek için kullanılır.

Bu cümle, bir kişinin statüsünün, mevcut durumu değiştirmekte veya önemli bir etkisi olmamakta olduğunu vurgular. Özetle, bu ifade, bir kişinin önemli bir konumda olmasının, bazı durumlarda etkisiz olduğunu veya bir sorunu çözmekte yetersiz olduğunu belirtir.

Hakaret mi?


Ağır ceza mahkemesi başkanı olsanız ne yazar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği kabul edilen iddianame konusu sözlerinin (Hakimliğinizi düzgün yapın istiyorsanız beni de tutuklayın, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olsanız ne yazar) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/9046 Karar: 2020/1825 Tarih: 22.01.2020

"Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Olsanız Ne Yazar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.