Meymenetsiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Meymenetsiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Meymenetsiz" ifadesi, dilin düzgün ve doğru kullanılmadığını, dil kurallarına uygun olmayan bir biçimde iletişim kurulduğunu ifade eder. "Meymenet" kelimesi, güvenilirlik, bağlılık ve sadakat anlamına gelirken, "meymenetsiz" ise bu özelliklerin eksik olduğunu belirtir. Bu ifade genellikle kişilerin veya metinlerin, dilin doğru kurallarına ve kullanımına dikkat etmeden yazıldığı veya konuşulduğu durumları tanımlamak için kullanılır.

Hakaret mi?


Meymenetsiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık S... 'in katılana hitaben söylediği kabul edilen "Meymenetsiz, suratında meymenet yok, terbiyesiz" şeklindeki sözün katılanın onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/36187 Karar: 2017/6539 Tarih: 26.05.2017

"Meymenetsiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.