Rahatlık Battı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Rahatlık Battı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Rahatlık battı" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir grubun, bir durumun veya olayın sonucunda rahatlamasının veya keyfinin kaçtığını ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, önceden mevcut olan rahat veya sakin durumun, bir gelişme veya olay sonucunda bozulduğunu ve insanların huzursuzluk veya endişe hissettiğini ifade eder.

Deyim, bir olumsuzluk veya problemin ortaya çıkmasıyla birlikte insanların önceki rahat durumunun sona erdiğini ve artık daha zorlu bir durumla karşı karşıya olduklarını belirtir. Örneğin, bir sorun veya anlaşmazlık ortaya çıktığında "Rahatlık battı" ifadesi kullanılarak insanlar durumun zorlaştığını ifade edebilirler. Bu deyim, durumun değiştiğini ve insanların daha önceki rahatlığını kaybettiklerini ifade ederken, aynı zamanda zorluklarla başa çıkma ihtiyacını vurgular.

Hakaret mi?


Rahatlık Battı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılanlara yönelik söylediği kabul edilen kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin (Polislere hitaben: Lan sen bana ceza kesemezsin, şu yaka sicil numarana ver bana, seni sürdüreceğim, sana buraları zindan edeceğim, size rahatlık battı, sana soracağım) muhatapların onur, şeref ve sağınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/858 Karar: 2018/4107 Tarih: 21.03.2018

"Rahatlık Battı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.