Sizden Öğretmen Olmaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizden Öğretmen Olmaz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Sizden Öğretmen Olmaz, bir kişinin öğretmenlik mesleğine uygun olmadığını veya bu mesleği iyi yapamadığını söylemek için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade genellikle alay,  küçümseme  veya  yargılama amacıyla söylenir ve karşıdaki kişiye saygısızlık, hakaret veya kınama içerir.

Hakaret mi?


Sizden Öğretmen Olmaz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Müfettiş tarafından, öğretmene hitaben: Nasıl öğretmensiniz planınız yok, sizden öğretmen olmaz) ve yükletilen suça yönelik katılan ve o yer Cumhuriyet savcılarının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/1889 Karar: 2018/2536 Tarih: 26.02.2018

"Sizden Öğretmen Olmaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.