O Cübbenin Altında Yalan Söylüyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"O Cübbenin Altında Yalan Söylüyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"O Cübbenin Altında Yalan Söylüyorsun" ifadesi, bir kişinin resmi veya saygın bir konumda olduğu halde yalan söylediğini ifade eder. "Cübbe," genellikle hukuk veya yargı alanındaki bir otoriteyi temsil eder.

Hakaret mi?


O Cübbenin Altında Yalan Söylüyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana yönelttiği sözlerin (Avukata hitaben: O cübbenin altında adalet önünde yalan söylüyorsun) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/34571 Kanun: 2014/11582 Tarih: 10.04.2014

"O Cübbenin Altında Yalan Söylüyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.