Zaten Bir İşe Yaramazsınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zaten Bir İşe Yaramazsınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Zaten Bir İşe Yaramazsınız" ifadesi, bir kişiye veya grubunun, genellikle bir durumda veya belirli bir konuda etkisiz, başarısız veya faydasız olduğunu ima eden bir deyimdir. Bu ifade, olumsuz bir eleştiri veya aşağılama amacıyla kullanılır ve karşı tarafa değersiz veya yeteneksiz olduğunu vurgular. Söyleyen kişi, genellikle muhatabının katkısını ya da yeteneklerini sorgulamaktadır.

Hakaret mi?


Zaten Bir İşe Yaramazsınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığı 155 polis imdat numarasını arayıp orada bulunan yakınan polis memurundan yardım istediği halde olay yerine ekip gönderilmemesi üzerine kendiliğinden karakola giderek yakınana karşı söylediği "Beni dövdüler, ekip istedik göndermediniz. Ben kendi işimi kendim hallederim, siz zaten bir işe yaramazsınız" şeklinde kızgınlıkla söylediği yakınma niteliğindeki sözlerin eleştiri niteliğinde olduğu, olayda hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2008/13276 Karar: 2010/14340 Tarih: 22.09.2010

"Zaten Bir İşe Yaramazsınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.