Evcilik Oyunu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Evcilik Oyunu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Evcilik Oyunu" ifadesi, yetişkin bir kişinin ciddi veya sorumluluk gerektiren bir durumu ciddiye almamasını veya olgun davranmamasını ifade etmek için kullanılır. "Evcilik oyunu" ifadesi, bir yetişkinin gereken ciddiyet veya sorumluluk düzeyini göstermediğini ima eder.

Hakaret mi?


Evcilik Oyunu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın yargılamasının yapıldığı... Ağır Ceza Mahkemesi'nin ... tarihli duruşması sırasındaki savunması, anılan mahkemenin esas sayılı dosyası, YCGK'nın 17.07.2007 tarihli içtihadı ve TCK'nin 128. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, iddianamede yer alan sözlerin (Heyete hitaben: Tamam, sizi baş başa bırakacağız, hakimcilik oynayın, mahkemecilik oynarsınız, evcilik oyunu) savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve hakaret suçlarında hukuka uygunluk nedeni oluşturan hakkın kullanılmasına ilişkin koşulları taşıdığı gözetilmeden, savunma hakkı kullanırken ölçülülük koşulunun ihlal edildiği biçimindeki yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/1331 Karar: 2015/1678 Tarih: 22.05.2015

"Evcilik Oyunu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.