Kahpe Karı Çocuğu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kahpe Karı Çocuğu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Kahpe Karı Çocuğu” ifadesi küfür olarak kullanılan bir ifadedir. “Kahpe” kelimesi TDK sözlüğe göre “isim, kaba konuşmada Orospu, ahlaksız kadın sıfat, mecaz Dönek” anlamlarına gelmektedir.

Hakaret mi?


Kahpe Karı Çocuğu kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanığın şikâyetçi polis memurlarına "Benim amcam polis başmüfettişi kahpe karı çocuklar, beni alamazsınız" şeklinde sözler söylemesine ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 15. CD Esas: 2014/13805 Karar: 2015/24832 Tarih: 05.05.2015

"Kahpe Karı Çocuğu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.