Verilen Değere Layık Değilmişsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Verilen Değere Layık Değilmişsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Verilen Değere Layık Değilmişsin kelimesi verilen değeri hak etmediğini ifade eden bir deyimdir. Bu deyim, gerçek anlamında bir kişinin ya da bir şeyin beklentileri karşılamadığını ifade eder. Örneğin, bir kişiye verilen önemli bir görevi yerine getiremediği durumlarda kullanılır. Aynı zamanda bu deyim, mecaz anlamda bir kişinin ya da bir şeyin önemsiz, değersiz olduğunu ifade eder. Örneğin, bir insanın yaptığı işin değeri ya da katkısı çok düşükse, ona "verilen değere layık değilmişsin" denilebilir.

Hakaret mi?


Verilen Değere Layık Değilmişsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık...'in "Biz koynumuzda yılan beslemişiz, seni gerektiği gibi eğittik, sen verilen bu değere layık değilmişsin" şeklindeki sözlerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde, ...'e serzenişte bulunduğu ve sarf ettiği sözlerin eleştiri kapsamında kalp, hakaret kastını da içermediğinin anlaşılması karşısında, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2012/14928 Karar: 2013/94 Tarih: 14.01.2013

"Verilen Değere Layık Değilmişsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.