Fırsatçı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fırsatçı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Fırsatçı", genellikle avantajlı durumları veya fırsatları kendi çıkarı için kullanmayı amaçlayan, başkalarının zor anlarını veya zayıf noktalarını kullanarak kâr elde etmeye çalışan bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu ifade, bir kişinin etik olmayan veya adil olmayan yollarla avantaj sağlamak veya kazanç elde etmek amacıyla hareket ettiğini belirtirken, aynı zamanda başkalarının zor durumlarından veya zayıf noktalarından yararlanma eğilimini vurgular.

"Fırsatçı" terimi, genellikle kişilerin çıkarlarını koruma veya kâr elde etme amaçlarına yönelik davranışlarını ifade ederken, aynı zamanda bu tür davranışların etik olmadığını veya başkalarının haklarına saygı göstermediğini vurgular. Bu terim, bir kişinin sadece kendi çıkarlarına odaklandığını ve başkalarının zararına veya mağduriyetine yol açabilecek davranışlarda bulunduğunu belirtirken, toplumsal ve etik değerlere aykırı bir yaklaşımı ifade eder. "Fırsatçı" ifadesi, kişilerin başkalarının zor durumlarından yararlanma veya etik olmayan yollarla avantaj sağlama eğilimini eleştirmek veya sorgulamak amacıyla kullanılırken, saygılı bir dil kullanarak ifade etmek önemlidir.

Hakaret mi?


Fırsatçı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Internet haber sitesinde, avukata hitaben: Fırsatçı) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41794 Karar: 2017/4557 Tarih: 25.04.2017

Karar #2

Sanığın davacı olduğu bir tazminat davasında katılanın da davalı vekili olduğu, davanın davalı lehine sonuçlanması üzerine katılanın sanık hakkında icra takibi başlattığı, sanığın hakkında başlatılan icra takibi dosyalarına talep açarak katılana hitaben "Alacaklı vekilinin aç gözlülüğü" şeklinde sözler kullandığı, yine İstanbul Barosuna yazmış olduğu ... tarihli dilekçede de "Açgözlü, kötü niyetli gabin gibi fırsatçı, ilamsız alacağı sanki ilamlı gibi göstererek hileyle ve yalan beyanla icra takibi yapmıştır, avukatlık mesleğinin itibar ve haysiyetini, şerefini zedelemiştir" şeklindeki sözleri ve dilekçe içeriği bir bütün olarak ele alındığında, bu beyanlarının uğradığını düşündüğü haksızlığı bildirme ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7667 Karar: 2015/3134 Tarih: 22.06.2015

"Fırsatçı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.