Baron

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Baron"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Baron" kelimesi, genellikle soylular sınıfında yer alan, yüksek statülü bir erkek için kullanılan bir unvandır. Baron, bir ülkede belirli bir bölgedeki toprakların sahibi olan ve kendisine belli bir bölgeye hükmetme yetkisi verilen bir soylu unvanıdır. Bu unvan, tarihte Avrupa'da yaygın bir şekilde kullanılmıştır ve günümüzde de bazı ülkelerde kullanılmaktadır. Ayrıca, "baron" kelimesi genellikle zengin ve güçlü bir iş adamı veya yatırımcıyı tanımlamak için de kullanılır. Bu durumda, kelimenin kullanımı daha mecazi bir anlam taşır ve kişinin servet veya güç sahibi olmasına işaret eder.

Hakaret mi?


Baron kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen dosyada, mahkemece sanığın... tarihli... Gazetesi'nde yapmış olduğu haberde katılana "Baron" demek suretiyle hakaret ettiği belirtilmişse de Türk Dil Kurumunca hazırlanan sözlükte baron kelimesinin karşılığının "Batı ülkelerinde vikont ile şövalye arasında soyluluk unvanı olarak belirtilmesi ve sanığın katılanın köçek kıyafeti giydirilmiş resmini yayınlamasının açıklanan düşünce ve görüşlerin eleştiri sınırlarını aşmadığı, aşağılama, küçültme boyutuna ulaşmayan, rahatsız edici tarzda dile getirilmiş şikâyet ve eleştiri niteliğinde olduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2390 Karar: 2018/1291 Tarih: 07.02.2018

"Baron" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.