Polis Muhbiri

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Polis Muhbiri"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Polis muhbirleri," genellikle polis teşkilatıyla işbirliği içinde olan ve suçlarla ilgili bilgi veya istihbarat sağlayan kişileri ifade eden bir terimdir. Bu kişiler, polis veya güvenlik yetkililerine suç işleyen kişiler veya suç faaliyetleri hakkında bilgi sağlamak amacıyla çalışabilirler. Polis muhbirleri, suçların çözülmesine yardımcı olma, toplum güvenliğini sağlama ve suç faaliyetlerini engelleme amacıyla önemli bir rol oynayabilirler.

Polis muhbirleri, suç örgütleri veya illegal faaliyetler hakkında bilgi sağlayarak, yasa uygulama organlarına yardımcı olurlar. Ancak, polis muhbirliği konusu, çoğu zaman etik ve hukuki tartışmaları da beraberinde getirir. Muhbirler, güvenilirlik, gizlilik ve adil yargılama hakları gibi konularda dikkate alınması gereken yönler içerebilir. Polis muhbirleri, suçla mücadelede önemli bir rol oynadığı gibi, etik ve hukuki normlara da uygun bir şekilde yönlendirilmelidir.

Hakaret mi?


Polis Muhbiri kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, şüpheli avukatın duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren müştekinin beyanlarına karşı mahkemece sorulması üzerine, tanığın ifadesinde zaman ve mekân çerçevesinde çelişkiler bulunduğunu ileri sürerek, akabinde "Biz tanığın polis muhbiri olduğunu ve ayarlanmış bir tanık olduğunu, polisle bilgi akışı içinde olduğunu düşünüyoruz, tanıklığını kabul etmiyoruz" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmaktadır. Şüphelinin duruşmada ifade ettiği bu sözlerin rahatsız edici ve ağır eleştiri olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Ancak söylenen bu sözlerin somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde olmadığı gibi onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek ağırlıkta sövme fiili olarak kabulü de suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum olacaktır. Diğer taraftan söylenen sözlerin savunma hakkı kapsamında düşünülmesi de gerekmektedir. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, yargı kararı ve açıklamalar ışığında, Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddia olunan sözlerin hakaret suçu olarak değerlendirilemeyeceğine ilişkin gerekçesi yerinde görüldüğünden, anılan karanın kanun yaranma bozulmasına ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/9561 Karar: 2013/11160 Tarih: 11.04.2013

"Polis Muhbiri" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.