Küstahça

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Küstahça"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Küstahça" kişinin davranış veya konuşmalarında aşırı derecede kendine güvenen, kabalık, saygısızlık veya özgüven eksikliği içeren bir üslup veya tavır sergilemesini ifade eden bir terimdir. Bu ifade, kişinin sınırları aşan, kaba veya saygısız bir şekilde davrandığını veya konuştuğunu ifade eder.

Küstahça davranışlar veya konuşmalar, genellikle hoşnutsuzluk, tahrik edici veya yaralayıcı bir etki yaratma amacı taşıyabilir. Başka bir kişinin duygularını incitmek veya aşağılamak amacıyla kullanıldığında olumsuz bir anlam taşır. Bu terim, genellikle kişilerin davranış biçimlerini veya üsluplarını eleştirmek veya tanımlamak için kullanılır. Saygılı ve hoşgörülü bir iletişimde bulunmak, sağlıklı ve olumlu ilişkilerin temelini oluşturur.

Hakaret mi?


Küstahça kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın müşteki Cumhuriyet savcılarına yönelik söylediği ifadelerinde yer alan "Küstahça ifadelerle ve ceza yargılamasının amacı gerçeği bulmaktır mazeretinin arkasına saklanarak" cümlesindeki "küstah" ibaresinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde "sıra, saygı tanımadan davranan kimse" anlamına geldiğinin belirtilmesi de gözetilerek, sanığın savunma yaptıktan sonra iddia makamının delil ileri sürmesi işlemine ilişkin eleştiri ve savunma amaçlı söylendiği anlaşıldığından, eylemlerin bütünüyle TCK'nın 128. maddesi kapsamında açıklanan iddia ve savunma dokunulmazlığa kapsamında kaldığı düşünülmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/41566 Karar: 2014/36693 Tarih: 18.12.2014

"Küstahça" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.