Adlarını Andığımda Ağzımı Kirlenmiş Hissediyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adlarını Andığımda Ağzımı Kirlenmiş Hissediyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adlarını andığımda ağzımı kirlenmiş hissediyorum" ifadesi, Türkçede bir kişi veya bir grup insan hakkında olumsuz duygular ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, genellikle o kişi veya kişilere duyulan güçlü hoşnutsuzluk, nefret veya saygısızlık nedeniyle söylenir.

Bu cümle, kişinin söz konusu insanların adını anmakla bile kendini rahatsız hissettiğini ve adlarını anmanın ağzını kirlettiği gibi bir etki yarattığını belirtir. Özetle, bu ifade, kişinin o insanlar hakkında duyduğu olumsuz duyguları ve düşünceleri vurgular.

Hakaret mi?


Adlarını andığımda ağzımı kirlenmiş hissediyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

... Gazetesi'nde köşe yazarı olan sanığın … Büyükşehir Belediye Başkanı olan katılanın ...'deki ağaç kesim olayları ile ilgili üslubundan rahatsızlık duyması nedeniyle sarf ettiği sözlerinin (Adlarını andığımda ağzımı kirlenmiş hissediyorum, tiksintim o derece, ülkeyi yönetenlerden insanın içi bu kadar mı bunalır, şuna bak, yolsuzluk şampiyonu ...'in yol yapma bahanesi ile ... ormanına yönelik hayat düşmanı saldırısını … orman kanuncusu ruhu ile savunup eklemiş) eleştiri sınırlarını aşmadığı, aşağılama, küçültme boyutuna ulaşmayan, ağır siyasi eleştiri niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/12727 Karar: 2021/7238 Tarih: 02.03.2021

"Adlarını Andığımda Ağzımı Kirlenmiş Hissediyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.