Avukatı Mısın?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Avukatı Mısın?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Avukat mısın?" ifadesi, Türkçede bir kişiye doğrudan avukat olup olmadığını sormak için kullanılır. Bu soru, genellikle birinin hukukla ilgili konularda bilgi sahibi olup olmadığını öğrenmek, hukuki bir tavsiye almak veya hukuk alanında çalışıp çalışmadığını sorgulamak amacıyla sorulur.

Bu ifade, aynı zamanda bir kişiye mecazi olarak, hukuk bilgisi veya yeteneği olmayan bir kişinin hukuki meselelere karışmaması gerektiğini ima etmek için de kullanılabilir. Bu durumda, "Avukat mısın?" sorusu, bir kişinin hukukla ilgili konularda konuşma veya tartışma hakkına sahip olup olmadığını sorgulamak için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Avukatı mısın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın ikametine çocuk teslimi için giden katılana hitaben söylediği "Sen annenin avukatı mısın, sizin aramızda özel bir ilişki var, sen işini yapmayı bilmiyorsun, niye beni aramadın, sen kim oluyorsun da iş bilir gibi konuşuyorsun" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/4930 Karar: 2015/9243 Tarih: 27.10.2015

Karar #2

Bu Nasıl Avukat Olmuş

Yargılamaya konu somut olayda, sanığı mahkemece kabul edilen "Sen nasıl avukatsın, bu ne biçim avukat, bu nasıl avukat olmuş" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışa hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla... tarihli eylemler yönünden hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/18317 Karar: 2019/9490 Tarih: 22.05.2019

Karar #3

Bundan Avukat Olmaz

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana söylediği kabul edilen "Sen kimsin, bundan avukat olmaz, benim öğrencim bile olamaz, avukat sizi savunamaz, dinlemeyin bunu" şeklindeki sözler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/33718 Karar: 2014/17357 Tarih: 20.05.2014

"Avukatı Mısın?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.