Adam Olsaydın Görevini Yapardın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Olsaydın Görevini Yapardın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam olsaydın görevini yapardın" ifadesi, Türkçede bir kişinin sorumluluklarını yerine getirmediği durumlar için kullanılır. Bu ifade, olumsuz bir anlam taşır ve bir eleştiri olarak yönlendirilir. Özellikle, olgunluk, dürüstlük ve sorumluluk gibi değerlere uymayan bir kişi hakkında söylenebilir.

Bu ifade, bir kişiye görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmediği için eleştiride bulunmak amacıyla kullanılır. İfade, kişinin görevlerini yerine getirse daha saygın ve olumlu bir karakter sergilemiş olacağını ima eder.

Hakaret mi?


Adam olsaydın görevini yapardın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura hitaben söylediği kabul edilen iddianame konusu sözlerinin (Hastanede, doktora hitaben: Sen adam olsaydın burada görevini yapardın) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/9641 Karar: 2020/12849 Tarih: 21.10.2020

"Adam Olsaydın Görevini Yapardın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.