İşbirlikçi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İşbirlikçi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İşbirlikçi," başkalarıyla işbirliği yapan veya işbirliği yapan kişiyi tanımlayan bir terimdir. Bu terim, genellikle pozitif bir anlam taşırken, bazı durumlarda olumsuz bir anlam içerebilir. İşbirlikçi olmak, insanların farklı yetenekleri ve kaynakları bir araya getirerek belirli bir hedefe veya amaca ulaşma amacını taşıyan bir davranış şeklidir. İşbirlikçilik, takım çalışması, proje ortaklıkları, bilgi paylaşımı gibi durumları içerebilir.

Ancak "işbirlikçi" terimi, bazı bağlamlarda olumsuz bir şekilde de kullanılabilir. Özellikle etik olmayan veya yasadışı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla işbirliği yapan kişilere yönelik eleştiri ifade edebilir. Bu durumda "işbirlikçi," insanların veya grupların zararına olan faaliyetlere katılan veya bunlara yardım eden kişileri tanımlamak için kullanılır. Bağlama ve kullanım amacına göre, terimin taşıdığı anlam değişebilir.

Hakaret mi?


İşbirlikçi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Sanığın suç tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan katılan hakkında söylediği kabul edilen sözlerin (1 Mayıs kutlamaları esnasında megafonla bağırarak: birlikçi ampul) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması ne deniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2015/38706 Karar: 2017/10863 Tarih: 12.10.2017

"İşbirlikçi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.