Tefeci misin?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tefeci misin?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Tefeci, yüksek faizle para veren bir kişidir. Maddi sıkıntı yaşayan veya acil paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faiz karşılığında borç verir. Tefecilik, genellikle finansal zorluklarla karşılaşan insanların başvurduğu bir yöntemdir. Ancak, tefecilik yasa dışı bir faaliyettir ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Tefecilik, insanların umutsuz durumlarında faydalanmaya çalışan kötü niyetli kişiler tarafından sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Tefeciler, yüksek faiz oranları nedeniyle borçlu kişiyi daha da zor durumda bırakabilir ve onları borç batağına sürükleyebilir. Bu nedenle, tefecilikten uzak durmak ve finansal zorluklarla başa çıkmak için yasal ve güvenilir çözümler aramak önemlidir.

"Tefeci misin?" ifadesi, birine borç para talep ederken veya maddi konularda anlaşmazlık yaşanırken kullanılan bir ret veya alaycı bir ifadedir. Genellikle, kişiye ödünç para verme veya finansal destek sağlama isteği reddedildiğinde veya alaycı bir şekilde geri çevrildiğinde kullanılır. Bu ifade, kişinin para sıkıntısının olduğunu ve başkalarından yardım talep ettiğini ima ederken, aynı zamanda bu talebin ciddiye alınmadığını veya alay edilerek reddedildiğini ifade eder.

"Tefeci misin?" ifadesi, karşındaki kişinin ödünç para talebini yadırgama veya alaycı bir tavırla karşılama amacını taşır. İfadenin içinde yer alan "tefeci" terimi, yasadışı veya ahlaki olmayan bir şekilde faizle para veren ve insanları maddi sıkıntıya sokan kişileri tanımlar. Dolayısıyla, bu ifade kullanıldığında kişi, ödünç para talep edenin neden böyle bir benzetmeyle anıldığını veya alay edilerek reddedildiğini anlaması gerektiğini ifade eder.

Hakaret mi?


Tefeci misin? kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekiye söylediği kabul edilen "Bana bu rakamı nasıl çıkarttınız, rakam katlayarak artıyor, sen tefeci misin" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/30664 Karar: 2016/8479 Tarih: 21.04.2016

Karar #2

Olay günü sanığın müştekiye söylediği kabul edilen "Bana bu rakamı nasıl çıkarttınız, rakam katlayarak artıyor, sen tefeci misin" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/30664 Karar: 2016/8479 Tarih: 21.04.2016

"Tefeci misin?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.