Sağlıklı Düşünememek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sağlıklı Düşünememek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sağlıklı düşünememek", bir kişinin mantıklı, gerçekçi ve objektif bir şekilde düşünme yeteneğinin bozulduğunu veya etkilendiğini ifade eder. Bu durum, duygusal veya zihinsel faktörlerden kaynaklanabilir ve kişinin düşüncelerinin gerçeklerle uyumlu olmadığı veya olumsuz bir şekilde etkilendiği anlamına gelir.

Hakaret mi?


Sağlıklı Düşünememek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura yönelttiği "...in sağlıklı düşünemediği, layıkıyla soruşturma yapamadığı, böylelikle ortaya çıkmıştır" şeklindeki ifade bir bütün olarak değerlendirildiğin de, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/9601 Karar: 2020/13406 Tarih: 22.10.2020

"Sağlıklı Düşünememek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.