Nah

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Nah"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Nah" genellikle bir kişinin isteksizliğini veya karşı çıkmasını ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir teklife veya öneriye olumsuz bir cevap verme amacını taşıdığı gibi, bir durumu kabul etmeme veya karşı koyma anlamını da taşıyabilir. "Nah," sıklıkla casual veya nonşalant bir dilde kullanılırken, kişinin kararsızlığını veya isteksizliğini ifade etmek amacıyla kullanılır.

"Nah" ifadesi, kişinin bir teklife veya davete olumsuz bir cevap verdiğini belirtirken, bu cevabın olumlu bir şekilde ifade edilmiş olabileceğini vurgular. Bu terim, kişiler arasında bir durumu veya teklifi anında reddetmek veya olumlu bir dil kullanmadan isteksizliği ifade etmek için kullanılır. Aynı zamanda, casual bir konuşma içinde, arkadaşlar arasında veya samimi bir dili paylaşan insanlar arasında kullanılabilir.

Hakaret mi?


Nah kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen dosyada, sanığın köye gelen ve yeğenini motosiklet kullanırken görüp hakkında tutanak düzenledikten sonra başka aracı da trafikten men eden jandarma görevlilerine karşı sarf ettiği "Ben de doğuda askerlik yaptım, vatana hizmet ettim, siz para ile bu işi yapıyorsunuz, vicdansızlar, doğuda olsanız bu işlemi nah yaparsınız" şeklindeki sözleri nezaket dışı sözler olmakla beraber onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde bulunduğunun anlaşılması karşısında, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmayacağı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/34582 Karar: 2014/1371 Tarih: 21.01.2014

Karar #2

Olay günü sanığın müşteki jandarma görevlilerine söylediği kabul edilen "Bir daha beni nah yakalarsınız, nah dinleyebilirsiniz, gel bana bir vur, seni yarın C. Savcılığına şikayet edeceğim" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykin...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5469 Karar: 2015/5185 Tarih:14.09.2015

Karar #3

Nal toplamak

Sanığın internet sitesinde üniversite yönetimiyle ilgili yayınladığı yazılarda "... Hoca'nın dosyası Yargıtay'da.... ve... usulsüz atamadan yargılanacak, işte. Hoca ve ekibinin hünerleri, temizlikçi ile uğraş... Rektörün yalanları bitmiyor! Hocada çap sorunu mu var? Hoca, attığın iftiraları ispatlamazsan namertsin, Hoca, küçük dünyasında genel sekreteri... te koordinatörü... ile adeta Muz Cumhuriyeti kurmaya çalışıyorlar,... üniversitesi araştırmalarda ve anketlerde son sıralarda nal toplarken çap, makam ve ... Hoca'yı iki yaveri ile..." şeklinde söylemlerde bulunulmasına ilişkin) haber içeriğindeki ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/34105 Karar: 2017/13808 Tarih: 28.11.2017

"Nah" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.