Kepazelik Örneği

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kepazelik Örneği"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kepazelik örneği, gerçek veya mecaz anlamda, bir durumun veya davranışın son derece utanç verici veya kabul edilemez olduğunu gösteren bir örnektir. Kepazelik, toplumda genellikle tepki ve şaşkınlık yaratır ve insanların hoşnutsuzluğunu uyandırır. Bu makalede, kepazelik örneği kavramı daha detaylı olarak ele alınacak ve örneklerle desteklenecektir. Kepazelik örneği, toplumun kabul etmediği veya ahlaki değerlere uymayan bir davranışı ifade eder. Bu örnekler, insanların ahlaki değerlerine, toplumsal normlara veya etik kurallara aykırı olan durumları içerebilir. Kepazelik örneği, bir kişinin veya kurumun itibarını zedeler ve toplumda genellikle olumsuz bir etki yaratır.

Örneğin, bir kamu görevlisinin rüşvet kabul etmesi veya bir şirketin çevreye zarar veren uygulamalar yapması kepazelik örnekleri olarak gösterilebilir. Bu tür davranışlar genellikle toplum tarafından kınanır ve insanların güvenini sarsar. Kepazelik örnekleri, toplumun değerlerine ve etik kurallarına uygun davranışları teşvik etmek için de kullanılabilir.

Hakaret mi?


Kepazelik Örneği kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

…'de yayım yapan ... Gazetesi'nin sahibi ve köşe yazarı olan sanığın Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetler nedeniyle "Türk Bayrağından Rahatsız Olanlar" başlıklı köşe yazısında geçen sözlerinin (Türk Bayrağının ... Belediye Başkan ... 'in talimatıyla silinmesi tam bir kepazelik örneği, Türk Bayrağını silip ortadan kaldıran, terör örgütünü simgeleyen renkleri şerefle taşıyan sözüm ona kentin şehremini, bayrağımızı Atatürk anıt alanında siyaha boyamanızı acaba hangi kargalar önerdi?) yazı bütünüyle ele alındığında küçük düşürücü değer yargıları içermediği, kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlayan güncel haber ve eleştiri niteliğinde olduğu, hem bir politikacı hem de belediye başkanı olan müştekinin sürekli toplum önünde olması nedeniyle eleştirilere açık olması gerektiği, bu nedenle hukuka aykırılık öğesi oluşmadığı gözetilmeden hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10739 Karar: 2015/9155 Tarih: 26.10.2015

"Kepazelik Örneği" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.