Haram Yiyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Haram Yiyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Haram yiyorsunuz” ifadesi, bir kişinin yasak olan bir şeyi yaptığını ima eder. “Haram” kelimesi, İslam dininde “yapılması kesinlikle yasak olan” şeyleri tanımlayan bir terimdir.

Hakaret mi?


Haram Yiyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kızı aleyhine icra takibi yapan avukatın kendilerinden fazla para aldığını düşünerek söylediği "Aldığınız para kefen parası olsun, haram yiyorsunuz" biçimindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri ve beddua niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/27357 Karar: 2014/3588 Tarih: 05.02.2014

"Haram Yiyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.