Götlerine Kına Yaksınlar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Götlerine Kına Yaksınlar"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Götlerine kına yaksınlar, götüne kına yaksın deyiminin çoğul hali olup, istedikleri oldu, bu kötü durum için sevinsinler anlamında argo bir şekilde kullanılır. Kına yakmak ise, kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen yeşil tozun suyla karıştırılarak deri veya saçlara sürülmesi eylemidir.

Hakaret mi?


Götlerine Kına Yaksınlar kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Sosyal medyada, Belediye Başkanına hitaben: O gavatları ...in başına musallat edenler götlerine kına yaksınlar) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/17818 Karar: 2022/10766 Tarih: 21.04.2022

"Götlerine Kına Yaksınlar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.