Haddini Aştın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Haddini Aştın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Haddini Aştın, Türkçe’de bir uyarı veya eleştiri ifadesidir. Karşınızdaki kişinin fazla ileri gittiğini, sınırları zorladığını, kendine gelmesi gerektiğini veya yerini bilmesi gerektiğini söylemek için kullanabilirsiniz. Örneğin, “Haddini Aştın, bana böyle konuşma!” veya "Haddini Aştın, bu iş senin yetkinde değil!". Bu ifadeyi kullandığınızda, karşınızdaki kişiye saygısızlık ettiğinizi veya kızdığınızı göstermiş olursunuz. Haddini bilmek ise, insanın kendini tanıması, yerini bilmesi ve fazla ileri gitmemesi anlamına gelir.

Hakaret mi?


Haddini Aştın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerinin (Okul müdürü tarafından, öğretmene hitaben: Haddini aştın, fazla ileri gittin, sen insan mısın) muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülme- yen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/7737 Karar: 2020/300 Tarih: 14.01.2020

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın sağlık memuru olan mağdura söylemiş olduğu "Yüz verdik adam mı oldunuz, kendinizi ne sanıyorsunuz. Beni muayeneye çağıramazsınız, siz çok olmaya başladınız. Haddinizi aştınız, buradan dilekçe vererek attıracağım" şeklindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/10822 Karar: 2016/2330 Tarih: 10.02.2016

"Haddini Aştın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.