Anayasayı Ayaklar Altına Alıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Anayasayı Ayaklar Altına Alıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Anayasayı ayaklar altına alıyorsunuz" ifadesi, bir kişi veya grubun ülkenin anayasasını ve hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği veya göz ardı ettiği anlamına gelir. Bu, anayasal hakları ihlal etme, anayasal düzenlemelere uymama veya anayasayı küçümseme şeklinde olabilir. Bu ifade, bir eleştiri veya kınama olarak kullanılır ve genellikle siyasi liderler, hükümet yetkilileri veya diğer güç sahipleri hakkında kullanılır. Bu durum, demokratik değerlerin ve yasalara saygının ihlal edildiğini ima eder.

Hakaret mi?


Anayasayı ayaklar altına alıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Hakkındaki mahkumiyet kararına yönelik hazırladığı temyiz talebinde, talimatla ifadesini alan ve karar veren hakimlere hitaben: (Bu kararı Türk Milleti adına mı yoksa kurt milleti adına mı verdiniz, bu kararı verirken cübbenizin üzerinizde olduğundan emin misiniz, ek savunma hakkını ne zaman verdiniz, ek savunma için süre istemiyorum diyen sanık, yuh yani, sanık ek savunmasında önceki savunmalarımı tekrar ederim şeklinde savunmada bulunmuştur, bu çocuk hikâyelerine karnımız toktur, size hem saygı duyuyorum, aslında size değil cübbenize ve saygın makamınıza, siz hem hukuku katlediyor hem de anayasayı ayaklar altına alıyorsunuz, yakışıyor mu, saygınız size yoksa meslektaşlarınıza ve saygın makamınıza olsun, sizin gibi kendini hukuktan üstün sayan taraflı hakim tarafından yargılanmak istemiyorum, sizi HSYK'ya şikayet etmeden bu ezber kararınızı da acilen düzeltin, aksi takdirde infaz koruma memurunu da kollamak kayırmak görevini kötüye kullanmaktan size dava açarım) ve yükletilen suça yönelik katılan ...’in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/22804 Karar: 2022/16289 Tarih: 29.06.2022

"Anayasayı Ayaklar Altına Alıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.